CHI PHÍ LÀM SỔ ĐỎ HẾT BAO NHIÊU TIỀN?

Nhiều người thường tỏ ra băn khoăn về chi phí làm sổ đỏ hết bao nhiêu tiền khi có ý định làm sổ đỏ. Đối với những người dư dả về tài chính, việc làm sổ đỏ hết bao nhiêu không phải vấn đề to tát, tuy nhiên, với những cá nhân, hộ gia đình eo hẹp kinh tế, chi phí làm các thủ tục hành chính lại là bài toán khó khăn.
Chi phí làm sổ đỏ, Làm sổ đỏ, Chi phí làm sổ đỏ hết bao nhiêu tiền, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Luật đất đai 2013
Chi phí làm sổ đỏ.


Tầm quan trọng của
làm sổ đỏ

Làm sổ đỏ là thủ tục hành chính quen thuộc. Làm sổ đỏ lần đầu là hình thức pháp lý đầu tiên công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác trên đất thuộc quyền sử dụng, quyền sở hữu hợp pháp của cá nhân, hộ gia đình hay một tổ chức. Đây là bước quan trọng nhất đối với người đang sử dụng đất. Bởi lẽ chỉ khi được nhà nước công nhận quyền sử dụng đất hợp lý qua việc cấp sổ đỏ mới, người sử dụng đất mới có toàn quyền năng để chuyển nhượng, chuyển đổi, tặng cho, hay thế chấp tại ngân hàng.

Làm sổ đỏ hết bao nhiêu tiền?

Theo quy định pháp luật, chi phí làm sổ đỏ lần đầu cần chi trả 3 loại chi phí sau : tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ , và các loại chi phí thẩm định, đo đạc, phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất / quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất.
Chi phí làm sổ đỏ, Làm sổ đỏ, Chi phí làm sổ đỏ hết bao nhiêu tiền, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Luật đất đai 2013
Chi phí làm sổ đỏ hết bao nhiêu tiền.


Về tiền sử dụng đất

Tiền sử dụng đất (TSDĐ) được tính theo công thức :
 TSDĐ = Giá đất theo bảng giá đất × diện tích được công nhận.
Theo nghị định số 42/2014/NĐ- CP quy định tùy từng trường hợp mà pháp luật quy định mức tiền sử dụng đất khác nhau, cụ thể như sau :
  • Thu tiền sử dụng đất khi nhà
nước giao đất.
  • Thu tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất.
  • Thu tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất.
  • Thu tiền sử dụng đất khi công nhận đất cho hộ gia đình, cá nhân đối với đất sử dụng ổn định từ 15/10/1993 mà không có giấy tờ được quy định tại khoản 1 điều 100 luật đất đai 2013.
  • Thu tiền sử dụng đất khi công nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đối với đất đã sử dụng từ 25/10/1993 đến trước 1/7/2004 mà không có giấy tờ theo quy định tại khoản 1 điều 100 luật đất đai 2013.
  • Thu tiền sử dụng đất khi công nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đối với đất ở có nguồn gốc được giao không đúng thẩm quyền từ ngày 1/7/2004- 1/7/2014 .

Về phí làm sổ đỏ trước bạ.

Phí sổ đỏ trước bạ được tính theo công thức :
Phí trước bạ = giá đất × 0,5%

Về phí thẩm định đo đạc, phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền đất

Đối với gia đình, cá nhân tại thành phố trực thuộc trung ương mức phí tối đa không quá 100 000 đồng / giấy cấp mới, và không quá 50 000 đồng / giấy đối trường hợp cấp lại, cấp đổi , xác nhận bổ sung.
Chi phí làm sổ đỏ, Làm sổ đỏ, Chi phí làm sổ đỏ hết bao nhiêu tiền, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Luật đất đai 2013
 Về phí thẩm định đo đạc, phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền đất

Trường hợp cấp giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân chỉ có quyền sử dụng đất thì áp dụng mức thu tối đa không quá 25 000 đồng / giấy cấp mới và không quá 20 000 đồng đối trường hợp cấp lại, cấp đổi , xác nhận bổ sung…
Đối với tổ chức , mức thu tối đa không quá 500 000 đồng / giấy.
Trên đây là toàn bộ thông tin làm sổ đỏ hết bao nhiêu tiền. Hi vọng các bạn tham khảo hiểu rõ quy trình để làm cho đúng.

0 nhận xét: