LÀM SỔ ĐỎ BẰNG GIẤY VIẾT TAY CÓ ĐƯỢC KHÔNG?

Làm sổ đỏ bằng giấy viết tay là cách gọi tắt của việc làm sổ đỏ cho mua bán nhà đất bằng giấy tờ viết tay. Vậy, với những cải cách của thủ tục hành chính hiện nay, làm sổ đỏ bằng giấy viết tay có được không?
Làm sổ đỏ bằng giấy viết tay, Quyền sở hữu tài sản, Thủ tục pháp lý, Sổ đỏ, Luật đất đai năm 2003
Làm sổ đỏ bằng giấy viết tay.


Làm sổ đỏ bằng giấy viết tay
được phép theo quy định

Theo quy định mới nhất tại Nghị định 01/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 3/3/2017, “người dân mua bán bằng giấy tờ viết tay từ ngày 01/7/2004 đến trước ngày 01/01/2008 sẽ được giải quyết cấp sổ đỏ”.
Thực tế trước đây, Luật Đất đai 2003 cũng đã quy định việc hợp thức hóa giấy viết tay. Tuy nhiên, tiến độ cấp và  việc hợp thức hóa “sổ đỏ” diễn ra chưa nhanh và hiệu quả do còn vướng mắc về thủ tục pháp lý.
Làm sổ đỏ bằng giấy viết tay, Quyền sở hữu tài sản, Thủ tục pháp lý, Sổ đỏ, Luật đất đai năm 2003
Làm sổ đỏ bằng giấy viết tay được phép theo quy định

Thủ tục làm sổ đỏ bằng giấy viết tay theo quy định mới

Nghị định 01/2017/NĐ-CP quy định những thủ tục liên quan đến đất đai, thời gian giải quyết hành chính phải  rõ ràng, minh bạch và cụ thể hơn. Đa số thủ tục đã  được rút ngắn từ 1/3 đến 1/2 thời gian thực hiện so với trước đây. Chẳng hạn, thủ tục đăng ký, cấp sổ đỏ cho cá nhân và tổ chức tối đa 15 ngày so với quy định cũ là 30 ngày. Nghị định này được xem là một bước mở đầu về mặt hành chính cũng như thủ tục pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho cơ sở, chính quyền địa phương trong việc quản lý nhà nước về đất đai.
Làm sổ đỏ bằng giấy viết tay, Quyền sở hữu tài sản, Thủ tục pháp lý, Sổ đỏ, Luật đất đai năm 2003
Thủ tục làm sổ đỏ bằng giấy viết tay theo quy định mới

Theo đó, người đang sử dụng đất sẽ thực hiện thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận lần đầu theo quy định tại Điều 70 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, cụ thể như sau:

Về hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận, người sử dụng đất cần chuẩn bị các loại giấy tờ sau:
  • Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
  • Một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP9 (nếu có)
  • Một trong các giấy tờ quy định tại các Điều 31, 32, 33 và 34 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP đối với trường hợp đăng ký về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.
  • Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính;  giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai và tài sản gắn liền với đất (nếu có).
Trên đây là một số thông tin chúng tôi muốn gửi đến bạn đọc về vấn đề làm sổ đỏ bằng giấy viết tay, hi vọng sẽ có ích cho công việc của bạn!

0 nhận xét: