LÀM SỔ ĐỎ BAO NHIÊU TIỀN?

Làm sổ đỏ bao nhiêu tiền? Đây là vấn đề hầu hết các hộ gia đình, cá nhân băn khoăn khi làm thủ tục mua bán nhà đất. Điều đó cũng không có gì khó hiểu khi thời kỳ vật giá leo thang.
Làm sổ đỏ bao nhiêu tiền, Làm sổ đỏ, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Lệ phí cấp giấy chứng nhận, Thủ tục mua bán nhà đất
Làm sổ đỏ bao nhiêu tiền


Làm sổ đỏ bao nhiêu tiền
theo quy định pháp luật?

Khi các chủ thể tiến hành làm thủ tục cấp sổ đỏ hay còn gọi là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền với đất bao gồm các khoản sau: tiền sử dụng đất; lệ phí trước bạ, lệ phí cấp giấy chứng nhận và các loại phí khác như: phí thẩm định địa chính, phí trích đo địa chính.

Về tiền sử dụng đất:

Căn cứ theo Nghị định 45/2014/NĐ-CP thì các trường hợp cụ thể phải đóng tiền sử dụng đất bao gồm:
  • Thu tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất
  • Thu tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất
  • Thu tiền sử dụng đất khi công nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đối với đất đã sử dụng ổn định từ 15/10/1993 mà không có một trong các giấy tờ được quy định tại Khoản 1 Điều 100 Luật đất đai 2013
  • Thu tiền sử dụng đất khi công nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đối với đất đã sử dụng từ 15/10/1993 đến trước ngày 01/7/2004 mà không có các giấy tờ theo quy định tại Khoản 1 Điều 100 Luật đất đai 2013
  • Thu tiền sử dụng đất khi công nhận quyền sử dụng đất (cấp Giấy chứng nhận) cho hộ gia đình, cá nhân đối với đất ở có nguồn gốc được giao không đúng thẩm quyền hoặc do lấn chiếm kể từ ngày 01/7/2004 đến trước ngày 01/7/2014 mà nay được Nhà nước xét cấp Giấy chứng nhận
Tùy vào từng trường hợp mà pháp luật quy định mức tiền sử dụng đất khác nhau.
Làm sổ đỏ bao nhiêu tiền, Làm sổ đỏ, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Lệ phí cấp giấy chứng nhận, Thủ tục mua bán nhà đất
Làm sổ đỏ bao nhiêu tiền theo quy định pháp luật


Về lệ phí trước bạ:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định 45/2011/NĐ-CP thì nhà, đất là một trong những đối tượng phải chịu lệ phí trước bạ. Và mức thu lệ phí trước bạ theo tỷ lệ (%) là 0,5% (căn cứ theo Khoản 1 Điều 7 Nghị định này).

Về lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất:

Căn cứ theo quy định của Thông tư 02/2014/TT-BTC thì:
  • Đối với hộ gia đình, cá nhân tại các quận thuộc thành phố trực thuộc trung ương; phường nội thành thuộc thành phố hoặc thị xã trực thuộc tỉnh, mức thu tối đa không quá 100.000 đồng/giấy đối với cấp mới; tối đa không quá 50.000 đồng/lần đối với cấp lại (kể cả cấp lại giấy chứng nhận do hết chỗ xác nhận), cấp đổi và xác nhận bổ sung vào giấy chứng nhận.
  • Làm sổ đỏ bao nhiêu tiền, Làm sổ đỏ, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Lệ phí cấp giấy chứng nhận, Thủ tục mua bán nhà đất
    Về lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất
  • Đối với tổ chức, mức thu tối đa không quá 500.000 đồng/giấy. 
Pháp luật cũng  có những quy định cụ thể cho trường hợp nào được miễn tiền sử dụng đất, trường hợp nào được xét giảm tiền sử dụng đất và trường hợp nào không phải đóng lệ phí trước bạ.
Trên đây là các khoản tiền chính mà các chủ thể phải nộp khi làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền với đất. Tùy vào từng  trường hợp cụ thể mà các chủ thể sẽ biết được làm sổ đỏ bao nhiêu tiền và có sự chuẩn bị đầy đủ.

0 nhận xét: